วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แพ็คหีบเพลงชักสำหรับช็อคโกแลต

แพคเกจนี้ได้รับรางวัลรางวัล"ขนมหวาน"เพราะจากความสะดวกสบายและความเรียบง่ายชัดเจนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตใน 6 สีชดเชยการใช้น้ำมันเคลือบเงามันวาวรังสียูวีในซิมสีขาว 280 แกรม cartonboard ความสนใจเป็นพิเศษได้จ่ายให้แก่ความเรียบร้อยของจีบที่ สำหรับการผลิตอุปกรณ์พิเศษถูกออกแบบมาเพื่อจีบแบบฟอร์มในการเป็นกลไกการหมดเวลาการใช้'นิ้วมือ'ของแต่ละบุคคลเป็นเครื่องมือในการจีบรูปแบบฐานและด้านข้างเป็นผนังด้านข้างมีการสร้างขึ้นฐานก่อนจะจัดสร้างขึ้นเป็นสายการบรรจุมือ (เร็ว ๆ นี้จะถูกย้ายไปยังกึ่งอัตโนมัติ) มันเอาน้อยกว่า 5 เดือนที่จะย้ายจากแนวคิดเริ่มต้นในการกระจายการค้าตลาดบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) เติบโตมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นาย Sushmita Mahajan นักวิเคราะห์จาก Frost & Sullivan ให้ความเห็นว่า อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตมาก เนื่องจากผู้บริโภคมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ทันสมัยขึ้น ทำให้ความต้องการอาหารต่างไปจากเมื่อก่อน ส่งผลให้มีความต้องการบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ มากขึ้นตามไปด้วย

ปัจจุบันนี้บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว ได้เข้ามาแทนที่บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป (rigid) มากขึ้น เพราะสามารถลดต้นทุนและดัดแปลงได้มากกว่า เช่น ถุงแบบตั้งได้ (Stand-up pouches) และถุงซิป (re-closable packs) ที่ได้เปรียบในการนำไปผลิตสินค้าประเภทที่มีความเปลี่ยนแปลงเร็ ว หรือเรียกว่า fast-moving consumer goods (FMCG) เมื่อเปรีบเทียบกับบรรจุภัณฑ์คงรูปแบบเดิม

นาย Mahajan อธิบายเพิ่มเติมว่า มีบริษัทข้ามชาติ (multinational corporations) ผู้ผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารหลายบริษัท ที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเลือกใช้บร รจุภัณฑ์จากในประเทศเหล่านี้ ทำให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศดังกล่าวขยายตัวเพิ่มขึ้น

บรรจุภัณฑ์แบบ Flexible pouches ที่สามารถปิดซ้ำได้ (re-sealable closures) จะใช้พลังงานต่ำและปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์แบบคง รูป นอกจากนี้แล้วบรรจุภัณฑ์แบบ flexible ยังได้เปรียบกว่าในเรื่องต้นทุน ซึ่งรวมไปถึงการขนส่งต่าง ๆ สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ประมาณ 17% เมื่อเทียบกับการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบคงรูป และค่าการปล่อยของเสียยังน้อยกว่าด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เองเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้มีการเติบโตของบรรจ ุภัณฑ์แบบ flexible เพิ่มมากขึ้น

การขยายตัวอย่างมากนี้ ยังเกิดขึ้นจากการวิถีการดำเนินชีวิตของคนเมืองที่ทันสมัยมากขึ ้น และความต้องการส่งออกสินค้าอาหาร ที่ท้ายที่สุดแล้วไปส่งผลให้เกิดความต้องการบรรจุภัณฑ์มากขึ้นต ามไปด้วย เช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้บรรจุภั ณฑ์แบบคงรูปถูกแทนที่ด้วยบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวนั้น ก็มีส่วนที่ทำให้ตลาดขยายตัว

ใน อนาคต สำหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น พลาสติกชีวภาพนั้นเป็นเพียงตลาดเล็ก ๆ (niche market) ที่ยังคงถูกจำกัดในเรื่องต้นทุนและคุณสมบัติต่าง ๆ ทำให้ไม่เป็นที่แพร่หลาย
นาย Mahajan กล่าวว่า ความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้มีการพัฒนาการผลิตบรรจุภัณ ฑ์แบบยั่งบืน และเปิดโอกาสให้ฟิล์มพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องการการพัฒนาอีกมากเพื่อจะก้าวผ่านอุปสรรคเรื่องข้อจำกัด ของคุณสมบัติพลาสติกชีวภาพต่าง ๆ นั่นคือ ราคาที่สูงและการใช้พลาสติกชีวภาพที่มีอยู่ในวงแคบ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ข่าว : บรรจุอาหาร 2008 ผู้ชนะรางวัลการออกแบบStora Enso และมหาวิทยาลัยศิลปะ
และการออกแบบเฮลซิงกิในฟินแลนด์
ได้ประกาศผู้ชนะเลิศของอาหารบรรจุภัณฑ์
2008 รางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์การแข่งขัน
ระหว่างประเทศในการออกแบบสำหรับ
นักเรียนที่ถูกมองหานวัตกรรมการออกแบบ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศของ
บรรจุภัณฑ์อาหาร รายการในปีนี้แสดงให้เห็น
ว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้นประเภทของ
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถสร้างขึ้นสำหรับความ
หลากหลายของอาหารจากผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ไปจนถึงซอส, ของเหลวและอาหารพร้อม
Marika Luoto และโทมัส Akerfelt เอารางวัล
ที่สองตำแหน่งของ1500 ตามที่คณะลูกขุน,
กล่องรอบของพวกเขามีศักยภาพในตลาด
มากสำหรับการใช้งานเช่นซอสปรุงรสพร้อมหรือบรรจุภัณฑ์ Autoclave รูปร่างความงามที่แตกต่างกันของแพคเกจทำให้สินค้าของเราที่มีคุณภาพสูงภาพที่หรูหรา แพคเกจที่สามารถทำจาก Stora Enso คณะกรรมการ Natura บรรจุภัณฑ์ของเหลวง่ายต่อการแผ่และเหมาะสมสำหรับการรีไซเคิลรางวัลที่สามของ 1000 ได้รับรางวัล Saana Hellsten และ Elina Ahonen สำหรับพวกเขาจะอยู่ห่างออกไปหรือบรรจุภัณฑ์อาหารพร้อมกับการปิดที่
สูงขึ้นและกลไกการเปิดกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสินค้าในตลาดผู้ชนะรางวัลเป็นนักศึกษาของสถาบันลาห์ของการออกแบบ
นอกจากนี้คณะกรรมการตัดสินที่ได้รับรางวัลชมเชยในการ Juho - Pekka Virtanen และ Matti Parssinen จากมหาวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบเฮลซิงกิ

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Product Packaging Design
คอลเลกชันของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่นี่แสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจในการออกแบบ โครงการฉันคือความภาคภูมิใจของการทำงานในการออกแบบถ้วย McDonald ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในขณะนี้การออกแบบที่อยู่บนชั้นวางของเครือข่ายทั้งหมด McDonald ของร้านทั่วประเทศอินเดีย

บรรจุภัณฑ์สำคัญอย่างไร
ความหมายของบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ หมายถึงศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการคุ้มครองปกป้องสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยด้วยต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม
จากความหมายพอสรุปได้ว่าบรรจุภัณฑ์นั้นหมายถึง เรื่องของ วิทยาศาสตร์ และเรื่องของศิลปะที่ใช้เพื่อการบรรจุสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทำให้เกิดความเสียหายกับสิ่งแวดล้อม และบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องปกป้องตัวสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีจากแหล่งผลิตจนถึงมือลูกค้าโดยไม่ให้ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์นั้น ๆ จะต้องมีต้นทุนของการผลิตที่ไม่สูงจนเกินไป

ความสำคัญของการบรรจุภัณฑ์
ประเทศของเรามีสินค้ามีผลิตผลทางด้านการเกษตรกรรม และการประมงมากมาย เช่นผักสด ผลไม้สด และสินค้าที่เป็นอาหารจากทะเล สิ่งที่กล่าวมานี้จะได้รับความเสียหายมากเนื่องจากสภาวะของอากาศการบรรจุหีบห่อ และการขนส่งที่เหมาะสมมีส่วนที่จะช่วยลดความเสียหายเหล่านั้นลงได้ซึ่งเป็นการช่วยให้ผลผลิตที่กล่าวถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดี และจะทำให้ขายได้ในราคาที่สูงอีกด้วย
นอกจากนี้แล้วผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากอาหารแปรรูปถ้าการบรรจุภัณฑ์และการขนส่งที่เหมาะสมมีส่วนที่จะช่วยลดความเสียหายและสามารถ จำหน่ายได้ในราคาที่สูงเช่นกัน
จะเห็นได้ว่าการบรรจุภัณฑ์นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อผลผลิต ทั้งหลายซึ่งสามารถสรุปเป็นรายละเอียดเป็นข้อ ๆ ได้ ดังนี้
1. รักษาคุณภาพ และปกป้องตัวสินค้า เริ่มตั้งแต่การขนส่ง การเก็บให้ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมิให้เสียหายจากการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง แมลง คน ความชื้น ความร้อน แสงแดด และการปลอมปน เป็นต้น
2. ให้ความสะดวกในเรื่องการขนส่ง การจัดเก็บมีความรวดเร็วในการ ขนส่ง เพราะสามารถรวมหน่วยของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็นหน่วยเดียวได้ เช่น ผลไม้หลายผลนำลงบรรจุในลังเดียว หรือเครื่องดื่มที่เป็นของเหลวสามารถบรรจุลงในกระป๋องหรือขวดได้ เป็นต้น
3. ส่งเสริมทางด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็น ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จะต้องจะทำหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่างๆของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดของตัวสินค้า และนอกจากนั้นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการทำหน้าที่ดังกล่าวของ บรรจุภัณฑ์ นั้นเป็นเสมือนพนักงานขายที่ไร้เสียง (Silent Salesman)

อ้างอิง http://www.crnfe.ac.th/packaging/unit1.htm
supachai.com/present/ packaging-design.html